Witamy w Gminie Grabowo
- kon_1.png     Urząd Gminy Grabowo
     Sikorskiego 1, 18-507 Grabowo
- kon_2.png     Tel.: 86 279 00 02, 86 279 00 21, 86 279 01 92
- kon_3.png     E-mail: sekretariat@grabowo.pl
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Aktualności

 
2017-02-16

GMINA GRABOWO OTRZYMA DOTACJE NA OCZYSZCZALNIE PRZYDOMOWE

 Gmina Grabowo złożyła wniosek pn. „Ochrona wód podziemnych i gleby gminy Grabowo wraz z poprawą jakości wody” do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii z zakresu gospodarki wodno-ściekowej”. Nabór przeprowadzono od 19 grudnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 14 lutego 2017 roku zatwierdził  listę operacji zakwalifikowanych do dofinansowania wraz z kolejnością przysługiwania pomocy.

W ramach naboru wpłynęło 88 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 118 248 074,13 zł. Środki dostępne dla naszego województwa, to wg kursu euro w dniu rozpoczęcia naboru wynoszą 55 670 150,18 zł, co pozwala na sfinansowanie 33 projektów.

Gmina Grabowo znalazła się na 9 pozycji listy z wnioskiem obejmującym:

  • budowa 123 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków

  • budowa sieci wodociągowej dł. 260 m i kanalizacyjnej dł. 260 m w Grabowie  

  • budowa ujęcia wody podziemnej przy hydroforni w Gnatowie

 

Łączny szacunkowy koszt zadania: 3 099 388,61 zł,

w tym wnioskowane dofinansowanie: 1 972 140Andrzej Kaliściak

GMINA GRABOWO OTRZYMA DOTACJE NA OCZYSZCZALNIE PRZYDOMOWE - galeria

 
GMINA GRABOWO OTRZYMA DOTACJE NA OCZYSZCZALNIE PRZYDOMOWE
 
GMINA GRABOWO OTRZYMA DOTACJE NA OCZYSZCZALNIE PRZYDOMOWE
 
 
Urząd Gminy Grabowo,
ul. Sikorskiego 1, 18-507 Grabowo
tel.: 86 27 90 021, email: uggrabowo@interia.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8