Witamy w Gminie Grabowo
- kon_1.png     Urząd Gminy Grabowo
     Sikorskiego 1, 18-507 Grabowo
- kon_2.png     Tel.: 86 279 00 02, 86 279 00 21, 86 279 01 92
- kon_3.png     E-mail: sekretariat@grabowo.pl
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Znajdujesz się w:Strona główna / Urząd Gminy / Kronika / 2014

2014

 

50 lat razem…

01 października 2014 roku był dniem wyjątkowym dla pięciu par małżeńskich obchodzących uroczystość  jubileuszową „Złotych Godów”. Tego dnia jubilaci zostali odznaczeni medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Medale przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego otrzymali Państwo:

 • Joanna i Czesław Gaccy z Chełch
 • Helena i Ksawery Filipkowscy z Wiszowatych
 • Jadwiga i Antoni Brzózka z Chełch
 • Teresa i Stanisław Biedrzyccy z Marek
 • Eugenia i Jan Mieczkowscy z Wiszowatych

W imieniu Prezydenta medale i dyplomy wręczył Pan Józef Wiszowaty - Wójt Gminy Grabowo.

Były gratulacje, kwiaty, życzenia oraz tradycyjna lampka szampana.

Jubilatom w tym wyjątkowym dniu towarzyszyły rodziny.

- 50lat.png


Grabowski Piknik Historyczno- Sportowy

Od kilkunastu już lat, każdego września, Gmina Grabowo bardzo uroczyście obchodzi kolejne rocznice wybuchu II wojny światowej. W tym roku odbyły się one 14 września pod hasłem  "Grabowskiego Pikniku Historyczno-Sportowego".

Uroczystości rozpoczęły Zawody Kawaleryjskie o Szablę Wójta Gminy Grabowo. Zwycięzcą został Marcin Bieńkowski ze Stowarzyszenia Sportowo- Jeździeckiego im. 10 Pułku Ułanów Litewskich z Grabowa. Kolejne II i III miejsca zajęli Radosław Ostapowicz i Dariusz Woroszyło ze Szwadronu Kawalerii im. Dywizji Kawalerii „ZAZA” z Białegostoku.

Po zawodach o godzinie 12.00 rozpoczęła się Msza za Ojczyznę w tutejszym kościele z udziałem licznych pocztów sztandarowych, Kompanii Reprezentacyjnej Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Bemowie Piskim i Orkiestry Garnizonowej Wojsk Lądowych w Giżycku.

Po mszy w uroczystej defiladzie uczestnicy przeszli na cmentarz parafialny by wysłuchać Apelu Pamięci i złożyć kwiaty na grobach poległych w kampanii wrześniowej żołnierzy.

Kolejne punkty Grabowskiego Pikniku  odbyły się na placu przed ośrodkiem zdrowia w Grabowie. Tam udekorowano zwycięzców zawodów  a amazonki Ada Sztomber, Anna Januszewska, Anna Hyży, Karolina Kraujutowicz, Monika Modzelewska i  Ewa Brzostowska z grabowskiego stowarzyszenia zaprezentowały pokaz umiejętności jeździeckich w kadrylu.

Ostatnim, ale najbardziej oczekiwanym punktem uroczystości była oczywiście rekonstrukcja wypadu Podlaskiej Brygady Kawalerii na Prusy Wschodnie z września 1939 roku, którą przyciągnęła tłumy publiczności.. W rekonstrukcji wzięli udział:

Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych z Grajewa,  Stowarzyszenie Historyczne Piska Pozycja Ryglowa z Pisza,Stowarzyszenie Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Białej Piskiej,Szwadron Kawalerii Im. Dywizji Kawalerii „ZAZA” Białystok, Stowarzyszenie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii z Kolna, Grupa rekonstrukcji historycznej grabowskiego Stowarzyszenia Sportowo- Jeździeckiego im 10 Pułku Ułanów Litewskich z Wiesławem Mieczkowskim, scenarzystą i reżyserem rekonstrukcji.

Oprawą pirotechniczną zajął się Artur Sobieraj „Pirotechnika AS „ z Piotrkowa Trybunalskiego.

W roli pilota wystąpił Kuba Myśluk – z Sekcji Lotniczej Stowarzyszenia  Rekonstrukcji Historycznej  AA7.

Narratorem rekonstrukcji był  płk. rez. Marek Marcińczyk.

 

Organizatorami Grabowskiego Pikniku Historyczno-Sportowego byli:

Wójt Gminy Grabowo - Józef Wiszowaty,                                           

Stowarzyszenie Sportowo – Jeździeckie im 10 Pułku Ułanów Litewskich,          

Gminny Ośrodek Kultury w Grabowie,                                                      

Proboszcz Parafii Grabowo,                                                                       

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Grabowo i Biblioteka Publiczna Gminy Grabowo

Organizatorzy serdecznie dziękują za współpracę sponsorom, patronom medialnym przedsięwzięcia oraz publiczności za liczny udział w uroczystościach.

 

Projekt GRABOWSKI PIKNIK HISTORYCZNO – SPORTOWY  "  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Instytucja zarządzająca programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Sponsorzy:
 1. Prywatna Firma KOJA Smolniki,
 2. Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL Grajewo
 3. Artykuły do produkcji zwierzęcej – Anna Mieczkowska
 4. AGROMA Grabowa- Marian Niesłuchowski
 5. P.H. Karolina Tchórznicka - Grabowo
 6. Piekarnia Grabowo Helena i Szczepan Mieńkowscy
 7. AGROMET GRABOWO – Danuta Siwik
 8. Restauracja ROMEO w Stawiskach Roman Patalan
 9. Ferma Drobiu Alicji i Adama Brzostowskich – Grabowo
 10. Sklep Spoż.- Przem. Mirosławy i Wiesława Pogorzelskich – Grabowo
 11. Paweł Konopka – Usługi stolarskie Grabowo
 12. Apteka Grabowo – Zofia Matejuk- Kijanowska
 13. Alina i Krzysztof Turowscy – Grabowo
 14.  Irena i Ryszard Płaneta -Grabowo
 15.  Zespół Szkół w Niećkowie
 16. Hurtownia Witamina – Leszek Chojnowski – Łomża
 17.  Frankfurterka – Łomża
 18. PHU Automet Krzysztof Duda -Szymany
 19. Grażyna Święcicka – Świat Druku Łomża
 20. Dako  Danuta i Waldemar Kosowscy  - Kolno 
 21.  PHU ZBN -Zbigniew Nidzgorski – Nagórki

 


- zyczeniaw.jpg

 


 - plakat-jp2.jpg

 


Szanowni Państwo! Uprzejmie przypominamy swoją prośbę o wypełnienie ankiety.

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - KRAINA MLEKIEM PŁYNĄCA przygotowuje się do nowego okresu programowania Leader i PROW na lata 2014-2020. Obszar LSR stanowią gminy: Grabowo – Kolno – Mały Płock – Nowogród - Stawiski – Turośl – Zbójna. W celu jak najlepszego zaspokojenia potrzeb i oczekiwań mieszkańców chcielibyśmy poznać Państwa opinie i oczekiwania co do dalszych działań LGD. Wszelkie uwagi i opinie posłużą Nam do usprawnienia pracy LGD i przygotowania nowej strategii na lata 2014-2020. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa, z prośbą o wypełnienie ankiety.

Ankieta jest anonimowa. Link do ankiety...


        URZĄD STATYSTYCZNY w BIAŁYMSTOKU
 
        Misją statystyki publicznej jest dostarczanie wiarygodnych, rzetelnych, niezależnych oraz wysokiej jakości informacji statystycznych na temat stanu i zmian zachodzących w społeczeństwie, gospodarce i środowisku naturalnym, odpowiadających na potrzeby użytkowników krajowych i międzynarodowych. W tym celu co roku ustalany jest program badań statystycznych statystyki publicznej, w którym ujęte są badania przeprowadzane przez GUS, urzędy statystyczne oraz inne instytucje. Wśród tych badań istotne miejsce zajmują badania ankietowe realizowane w wylosowanych gospodarstwach domowych lub rolnych. Badania te przeprowadzane są przez ankieterów – metodą wywiadu bezpośredniego lub teleankieterów – metodą wywiadu telefonicznego. Badania ankietowe są badaniami reprezentacyjnymi, a więc są nimi objęte jedynie wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne reprezentujące całą zbiorowość gospodarstw w Polsce. Aby wyniki tych badań były wiarygodne i w pełni zaspokajały potrzeby informacyjne odbiorców, istotne jest, aby osoby, których gospodarstwa zostały wylosowane do badań, udzieliły rzetelnych i wyczerpujących informacji.
         We wszystkich badaniach prowadzonych przez statystykę publiczną obowiązuje bezwzględnie przestrzegana zasada prawnego zapewnienia tajemnicy statystycznej. Oznacza to, że zebrane w trakcie badań dane nie mogą być i nie są wykorzystywane do innych celów niż statystyczne, a udostępnianie i publikowanie tych informacji możliwe jest dopiero po ich zagregowaniu. Ankieterzy statystyczni, podobnie jak wszyscy pracownicy statystyki publicznej, zobowiązani są do zachowania tajemnicy statystycznej. W pełni zagwarantowana jest więc poufność informacji.
Każdy ankieter odwiedzający wylosowane gospodarstwo domowe lub rolne w województwie podlaskim posiada imienną legitymację podpisaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku oraz upoważnienie do zbierania danych. Ponadto, tożsamość ankieterów można zweryfikować dzwoniąc do Urzędu Statystycznego w Białymstoku, pod numer telefonu 85 749 77 44. Szczegółowe informacje na temat badań ankietowych realizowanych przez statystykę publiczną można znaleźć na Portalu Informacyjnym GUS http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2014/index.htm.
 
plakat nr 2


Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19.02.2014 r.

W związku z potwierdzeniem występowania przy granicy z Białorusią pierwszych przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików w Polsce, Główny Inspektor Sanitarny informuje, że ASF to nieuleczalna, wysoce zakaźna i zaraźliwa, wirusowa choroba świń domowych wszystkich ras oraz dzików. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF. Główny Inspektor Sanitarny informuje, że choroba ta nie zagraża życiu ludzi oraz nie wywołuje negatywnego wpływu na bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Polski. W zakresie postępowania człowieka w przypadku zetknięcia się z padłymi zwierzętami w celu uniknięcia przeniesienia zakażenia na inne zwierzęta, należy przestrzegać podstawowych zasad ostrożności i higieny, w tym szczególnie: • nie dotykać padłych zwierząt, • nie pozwolić naszym domowym zwierzętom na kontakt z padliną, • powiadomić najbliższego lekarza weterynarii o znalezieniu padłego zwierzęcia, • w przypadku kontaktu z padłym zwierzęciem należy jak najszybciej umyć ręce lub zdezynfekować środkiem na bazie alkoholu, • osoby postronne (zwłaszcza po kontakcie z padłym zwierzęciem) nie powinny odwiedzać farm hodowlanych - należy stosować się ściśle do zaleceń służb weterynaryjnych na danym terenie. Więcej informacji na stronach: Inspekcji Weterynaryjnej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 


 

Nowe kwalifikacje Nowe możliwości - szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa
więcej...

 


 

 GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GRABOWIE

 SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ DZIECI I MŁODZIEŻ

NA

„FERIE ZIMOWE 2014”

 PROGRAM:

29.01. (ŚRODA) –11.00 – 14.00 – ZAJĘCIA PLASTYCZNE

30.01. (CZWARTEK) – 11.00 -14.00 ZAJECIA KULINARNE

31.01. (PIĄTEK) - 11.00 – 14.00  ZAJĘCIA MUZYCZNO-TEATRALNE

03.02.(PONIEDZIAŁEK) –11.00 – 14.00 TURNIEJ GIER PLANSZOWYCH

04.02.–05.02 (WTOREK I ŚRODA) –11.00 – 14.00 ZAJĘCIA MUZYCZNO-TEATRALNE I KULINARNE   

05.02. (ŚRODA) 16.00-19.00 – TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO (SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM – zgłoszenia do 4 lutego)

 06.02- 11.00 – 14.00 – (CZWARTEK) - ZAJĘCIA PLASTYCZNE

 07.02. – 17.00 – BAL PRZEBIERAŃCÓW  (uczestnictwo w balu należy zgłosić do 6 lutego)

 

Zajęcia będą odbywać się w Gminnym Ośrodku Kultury.

Serdecznie zapraszamy

 


 

100 lat życia Pani Teodozji Brzózko

16 stycznia, 100 lat skończyła Pani Teodozja Brzózko z Surał. Jubilatka świętowała urodziny w otoczeniu rodziny i zaproszonych gości.

Życzenia z okazji setnych urodzin jako pierwszy złożył Pani Teodozji Brzózko Wójt Gminy Grabowo Józef Wiszowaty, Sekretarz Gminy Alina Turowska oraz kierownik USC Anna Sarnacka. W imieniu mieszkańców gminy wręczono Jubilatce kosz róż, list uznania oraz prezent. Na ręce Pani Teodozji przekazano listy z życzeniami od Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska oraz Wojewody Podlaskiego Macieja Żywno.

„Z okazji 100 urodzin składam Pani najserdeczniejsze życzenia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Życzę, aby kolejne lata mijały Pani wśród najbliższych, w atmosferze miłości i wsparcia. Niech szczęście, jakim obdarzył Panią los przyniesie wiele radości z życia codziennego”- życzył Wójt Gminy.

Życzenia osobiście złożył teżKierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kolnie Jerzy Chaberek.Życzył Jubilatce wszystkiego najlepszego, przede wszystkim zdrowia i kolejnych lat życia.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy tak pięknego jubileuszu, życzymy dużo zdrowia i miłości osób najbliższych.

 - fota.jpg

 

Wspomnieniez kroniki rodzinnej

Przedreptałam 100 lat życia.

W słońcu, deszczu, doli i niedoli.

Za rękę prowadził mnie Bóg.

Dziś całe swoje życie

składam u Jego stóp.

I oczy swe ku Niemu wznoszę,

o zdrowie i błogosławieństwo,

na dalszą drogę życia proszę.

                Teodozja Brzózko urodziła się 16 stycznia 1914 roku w miejscowości Surały. Jej rodzice to Aleksander i Filomena Frączkowscy, którzy przed wojną posiadali spory majątek. Skończyła 7 klas szkoły podstawowej. Bardzo ładnie pisała i czytała.  Dzieciństwo i młodość spędziła w domu rodzinnym.

Jej młodość przerwał wybuch II wojny światowej. Wraz ze swoimi rodzicami została wywieziona w stepy Kazachstanu w lutym 1940 roku. Podróż, w bydlęcych wagonach,  trwała 2 tygodnie. Pozostawieni na pustkowiu musieli radzić sobie sami. Dzięki okolicznym mieszkańcom, którzy byli bardzo pomocni, udało się im przetrwać.

                Jubilatka ciężko pracowała w kołchozie w miejscowości Kokczetaw. Kilka razy poważnie chorowała, tyfus plamisty, szkarlatyna, reumatyzm. Pracowała, opiekowała się rodzicami i walczyłao przetrwanie. Codziennie idąc do pracy w kołchozie, wkładała różaniec głęboko do kieszeni, ściskała jego koraliki po drodze i mówiła: Jezu daj przeżyć dzisiejszy dzień i daj wrócić do Polski.

Zesłania nie przeżył jej ojciec, Aleksander. Wraz z matka musiała zostawić go na obczyźnie.

                Na zesłaniu poznała swojego męża Eugeniusza Brzózkę, również wywiezionego wraz z rodziną z Polski. Pobrali się, udzielono im cywilnego ślubu. Na świat przyszła ich córka, Marysia, która z niedożywienia i biedy była chora.

                Do Polski wrócili w 1946 roku, po 6 latach tułaczki i walki o przeżycie. Wróciliz nadwyrężonym zdrowiem
i chora córką, która zmarła w 1947 roku. W Polsce wzięli ślub kościelny.

Teodozja dostała część swojego majątku po rodzicach, osiedliła się w Surałach i tu zaczęła wraz z mężem pracować już na swoim. Na świat przychodziły kolejne dzieci, 3 chłopców i 1 dziewczynka. Ciężko pracowała wraz z mężem w polu starając się wychować i wykształcić dzieci.15 lat temu zmarł jej mąż. Miała pięcioro rodzeństwa, 3 siostry, które już nie żyją oraz 2 braci, których zabrała wojna. Doczekała się 8 wnucząt i 10 prawnucząt.

Mimo ciężkiego życia nigdy się nie poddawała. Przyjmowała życie jako los dany z nieba, który trzeba przyjąć i nad nim się pokłonić. Dziś, dużo z jej pamięci uciekło, ale modlitwa pozostała.  Dziś powie o sobie, że recepty na długowieczność nie ma. Kocha Boga i ludzi, na swojej drodze widziała słabszego i potrzebującego, a wszystko co ją spotkało przyjmowała jako dar od Boga. Dziś jest różą pochyloną i prawie zwiędnięta, ale szczęśliwą i uśmiechniętą.

Teresa Brzózko

 

Andrzej Piotrowski
Urząd Gminy Grabowo,
ul. Sikorskiego 1, 18-507 Grabowo
tel.: 86 27 90 021, email: uggrabowo@interia.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8