Witamy w Gminie Grabowo
- kon_1.png     Urząd Gminy Grabowo
     Sikorskiego 1, 18-507 Grabowo
- kon_2.png     Tel.: 86 279 00 02, 86 279 00 21, 86 279 01 92
- kon_3.png     E-mail: sekretariat@grabowo.pl
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Znajdujesz się w:Strona główna / Informacje / Turystyka

Turystyka

 

Zabytki.

Zabytki wpisane do rejestru zabytków:

1/ zespół Kościoła Parafialnego p.w. Św. Jana Chrzciciela w Grabowie składający się z kościoła murowanego z lat 1825-1848 według projektu Hipolita Kossutha / jako autora projektu podaje się także Hilarego Szpilowskiego /, rozbudowany w 1937 r., roboty zakończono w 1959 r. i plebania murowana z 3 ćwierci XIX wieku przebudowana, do cenniejSzych zabytków ruchomych kościoła należą min. późnogotycka monstrancja z końca XVI wieku, barokowa chrzcielnica z XVIII wieku, klasycystyczny kielich z 1840 r. ufundowany przez Antoniego Wagę.

2/ zespół dworski w Grabowie:

a/ dwór murowany zbudowany w latach 1852-1865, klasycystyczny,przebudowany w latach 60-tych XX wieku, dwór został zbudowany w kształcie litery H, wydłużony, parterowy, korpus został ujęty w prostopadłe względem niego, jednoosiowe, piętrowe skrzydła boczne

b/ park krajobrazowy 1 połowa XIX wieku ze sztucznym kanałem, stawem i wyspą, altanką ogrodową, wartym podkreślenia jest fakt występowania na terenie parku jedynego na Ziemi Łomżyńskiej stanowiska lepiężnika różowego.

3/ Cmentarz rzymskokatolicki w Grabowie.

Inne ważniejsze obiekty zabytkowe:

1/ dwór w Ciemiance, murowany 4 ćwierć XIX wieku,

2/ Dróżniczówka murowana lata 20-te XX wieku.

 

Zasoby kulturowe i historyczne.

Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela

Pierwotnie parafia p.w. Nawiedzenia n.p. (wg. Zapisu z 1477 lub 1488) rozebrany w 1788r. W jego miejsce w 1842-45 budowa obecnego, murowanego z fundacji Feliksa Wagi i parafian, wg zatwierdzonego 1838 r. nowego projektu, być może autorstwa Hipolita Kossutha, murowany z cegły, otynkowany. Czteroprzęsłowy korpus z dwiema kaplicami tworzący nawy równoległe do osi kościoła o trójbocznie zamkniętych ramionach. Nawa główna otwarta do bocznych półkulistymi filarami. Wnętrze nakryte płaskimi stropami. Chór muzyczny murowany, wsparty na trzech półkolistych filarach. Na wieży hełm namiotowy zakończony żelaznym krzyżem. Fasada trójprzęsłowa z wyższą zryzalitowaną częścią środkową przechodzącą w jednokondygnacjową kwadratową wieżę. Kościół posiada cechy stylu neoklasycznego.

- zabytki_1_130109.jpg

 

Cmentarz Rzymskokatolicki

Na terenie cmentarza znajduje się kilka nagrobków, które winne być zachowane dla przyszłych pokoleń:

  1. Rodziny Wagów 1863-1880;

  2. Konstancji z Rogalskich Borawskiej zm. 1893 r.;

  3. Grzegorza Siemiona, sługi rodziny Wagów zm. 1846 r;

  4. Stasia Sokołowskiego zm. 1879 r;

  5. Franciszka Olszewskiego zm. 1902 r.;

  6. Ks. Józefa Dziekońskiego, proboszcza parafii zm. 1903 r.;

  7. Józefa Wiszowatego zm. 1904 r.;

  8. Stanisława Kozikowskiego zm. 1903 r.

Wymienione nagrobki są przykładami różnych form sztuki cmentarnej XIX i pocz. XX w. o dużych wartościach artystycznych, zabytkowych i historycznych.

- zabytki_2_130109.jpg

 

Plebania przy kościele p.w. św. Jana Chrzciciela

Zbudowana w 1859r. W 1972r. powiększona o jednoosiową przybudówkę od północy. Murowana z cegły, tynkowana. Na planie prostokąta, parterowa, pięcioosiowa. Ganek wsparty na dwóch parach wybrzuszonych kolumn toskańskich. Ściany zwieńczone gzymsem, na narożach boniowane w tynku. Wnętrze dwutraktowe. Bryła zwarta z użytkowym poddaszem. Otwarty ganek kolumnowy wsparty na czterech kolumnach nakrytych dużymi płytkami w kształcie spłaszczonej, okrągłej poduszki.

- zabytki_3_130109.jpg

 

Dwór w zespole dworsko- parkowym.

Wzniesiony około 1852-65 r. Do końca XVIII w. Grabowo było własnością rodziny Wagów. Następnie dwór przeszedł na początku XX w. w posiadanie rodziny Sokołowskich. Podjazd od północnego- zachodu (wejście główne). Korpus dworu uprzednio drewniany, obecnie murowany. Tynkowany zewnętrznie i wewnętrznie. Taras od strony ogrodu. Narożniki skrzydeł bocznych są opilastrowane, zwieńczone głowicami. Skrzydła podzielone są poziomym gzymsem nad oknami parteru. W skrzydle zachodnim okna zamknięte łukiem półkulistym z opaskami. Elementy w formie płaskiej przechodzą w fantazyjną linię w zwieńczenie trójkątnego szczytu. Dworek (dwa skrzydła boczne) posiada cechy stylu eklektycznego, który wyraża się w zdobnictwie pilastrów i okien. Obecność skrzydeł bocznych nawiązuje do rzutu tradycyjnych narożnic dworku polskiego.

- zabytki_4_130109.jpg

 

Park krajobrazowy w zespole dworsko- parkowym

Park krajobrazowy stanowi oprawę ogrodową dla dworu i zawiera elementy wodne, ogród warzywno- owocowy, dwa stawy podzielone groblą i siecią kanałów oraz wyspę z altanką i układem dróg i rozplanowaniem roślinności.

Utworzony w 1850 r. przez Antoniego Wagę, zapewne wg. jego własnego projektu. Park zajmuje powierzchnię 4 ha. W środku znajduje się kwadratowa wyspa, otoczona sztucznym zbiornikiem. Mostek prowadzący na wysepkę, gdzie znajduje się altanka, wykonany jest ze stali. Na terenie parku występuje jedyny na ziemi łomżyńskiej stanowisko lepiężnika różowego- Petasites hybridus. Jest to roślina o potężnych liściach – do 1 m długości i 60 cm szerokości.

Na drzewostan składają się następujące gatunki drzew: olsza czarna, klon pospolity, wiąz szypułkowy, topola kanadyjska, klon jawor, jesion wyniosły, lipa drobnolistna, grab pospolity, kasztanowiec biały, leszczyna pospolita, świerk pospolity, wierzba krucha, topola biała, czeremcha pospolita, klon jesieniolistny, brzoza brodawkowata, robinia akacjowa, dąb szypułkowy, sosna wejmutka.

- zabytki_5_130109.jpg

 

Altanka ogrodowa w zespole dworsko- parkowym.

Wzniesiona przez architekta Zygmunta Czajkowskiego ok. 1925 r.

W 1925 r. Zygmunt Sokołowski przekształca część ogrodu znajdującego się na wyspie. Likwiduje tam drzewa owocowe. Buduje wg. projektu Czajkowskiego rotundę w formie okrągłej świątyni. Osiem kolumn kanelowanych z głowicami wg. porządku doryckiego dźwigają belkowania i kopułę. Na osiach czterech alejek dochodzących do altany wyprowadzone są z postumentu schody. Po wewnetrznej stronie kopuły znajduje się napis: „Omne tulit qui utile dulci” oraz inicjały Z. S. i M.S. ujęte w datę 1925 r.

- zabytki_6_130109.jpg

INTERmedi@
Urząd Gminy Grabowo,
ul. Sikorskiego 1, 18-507 Grabowo
tel.: 86 27 90 021, email: uggrabowo@interia.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8