Witamy w Gminie Grabowo
- kon_1.png     Urząd Gminy Grabowo
     Sikorskiego 1, 18-507 Grabowo
- kon_2.png     Tel.: 86 279 00 02, 86 279 00 21, 86 279 01 92
- kon_3.png     E-mail: sekretariat@grabowo.pl
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Znajdujesz się w:Strona główna / Kontakt

Kontakt

 

 

CENTRALA, SEKRETARIAT TEL. (86) 279 00 21; FAX (86) 279 00 21 W. 32

www.grabowo.pl

BIP Grabowo: www.grabowo.biuletyn.net

e-mail: sekretariat@grabowo.pl

WÓJT - ANDRZEJ PIĘTKA – 86 279 00 21 w. 33

W - CE  WÓJT - Marek Cwalina - 86 279 00 21 w. 35

SKARBNIK – Edyta Mosakowska – 86 279 00 21 w. 36

 

 

TELEFON 86 279 00 21 + NUMER WEWNĘTRZNY

Lp.

Referat

Stanowisko

Imię i nazwisko

Telefon/ numer wewnętrzny

Referat Finansowy

1

SKARBNIK GMINY
KIEROWNIK REFERATU

Edyta Mosakowska

36

2

DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

Beata Szczech
Danuta Nawrocka

34

3

DS. KSIĘGOWOŚCI I POBORU PODATKÓW

Justyna Sarnacka

44

4

DS. WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Maria Wysk

45

5

DS. WYNAGRODZEŃ I ROZLICZEŃ PRACOWNIKÓW OŚWIATY

Barbara Góralczyk

40

Referat Organizacyjny

6

SEKRETARZ GMINY
KIEROWNIK REFERATU

Alina Turowska

40

7

DS. OBSŁUGI RADY,
GOSPODARKI KOMUNALNEJ, KULTURY I ZDROWIA

Anna Świrydowicz

50

8

DS. OŚWIATY,
OBRONY CYWILNEJ
I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Izabela Konopka

41

9

INFORMATYK

Andrzej Kaliściak

49

Referat Budownictwa, Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska

10

KIEROWNIK REFERATU
STANOWISKO PRACY DS. DROGOWNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I POŻARNICTWA

Stanisław Wróbel

38

11

DS. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ,
MIENIA KOMUNALNEGO I ROLNICTWA,

Mariusz Andrzejczyk

43

12

DS. GOSPODARKI
WODNO - ŚCIEKOWEJ

Konrad Wysk

41

13

DS. UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE

Wioletta Wiszowata

38

Referat Spraw Obywatelskich

14

ZASTĘPCA KIEROWNIKA USC

Anna Sarnacka

42

KIEROWNIK REFERATU

DO SPRAW KADROWYCH

15

DS. OBYWATELSKICH, OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH I OBSŁUGI KASOWEJ

Celina Wiszowata

37

SAMODZIELNE STANOWISKA

16

RADCA PRAWNY

Mieczysław Śliwka

35

17

ASYSTENT (SEKRETARIAT, CENTRALA)

Justyna Obrycka

86 279 00 21

18

DORADCA DS. BHP I PPOŻ

Stanisław Żemajtys

86 279 00 21


 • BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY GRABOWO
  DYREKTOR – IWONA AKUS – 86 279 00 21 W. 48
  e-mail: bpgg@interia.pl
 • GMINNY OŚRODEK KULTURY W GRABOWIE
  DYREKTOR – DARIUSZ PIEKRASKI – 86 279 00 78
  e-mail: gokgrabowo@wp.pl
 • OŚRODEK POPMOCY SPOŁECZNEJ W GRABOWIE
  KIEROWNIK – ZOFIA SOWUL – 86 279 00 21 W. 47
 • OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W GRABOWIE – 86 279 02 98
 • SZKOŁA PODSTAWOWA W KONOPKACH – MONETACH
  DYREKTOR – MAŁGORZATA RYBICKA – 86 279 02 53
 • SZKOŁA PODSTAWOWA W SURAŁACH
  DYREKTOR – ELŻBIETA ROGOWSKA – 86 279 03 01
 • ZESPÓŁ SZKÓŁ W GRABOWIE
  DYRKETOR – ZBIGNIEW ROGOWSKI – 86 279 00 59
Andrzej Kaliściak
Urząd Gminy Grabowo,
ul. Sikorskiego 1, 18-507 Grabowo
tel.: 86 27 90 021, email: uggrabowo@interia.pl
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8